All About Mediation is specialist video mediation. 100% veilig! Ontdek meer

Direct contact?

Laat u terugbellen

BEL MIJ TERUG

Bedankt voor uw reactie. We zullen spoedig contact met u opnemen.

Bel ons vandaag

Wij staan voor u klaar

0182-331060

Of stuur een email

En u hoort snel van ons

Business mediation bij contractbreuk

Business mediation is vorm van conflictbemiddeling die wordt toegepast bij zakelijke conflicten. Zakelijke conflicten ontstaan bijvoorbeeld als bedrijven het niet eens zijn over de interpretatie van een contract, bij concurrentiegeschillen of bij veranderingen binnen een maatschap. Ook kunnen er conflicten ontstaan bij een bedrijfsovername of fusie.

In dergelijke gevallen is het zinvol een mediator in te schakelen. Mediation werkt vaak sneller en efficiënter dan een gerechtelijke procedure. Bovendien is er bij mediation meer kans dat de onderlinge verhoudingen weer worden hersteld. Ook bij conflicten binnen een bedrijf kan business mediation uitkomst bieden.

Conflict bij contractbreuk

De meeste zakelijke relaties tussen bedrijven gaan over het leveren van goederen en diensten. Afspraken worden vastgelegd in contracten en overeenkomsten die de onderlinge relatie weerspiegelen. In de praktijk zijn deze contracten vaak niet eenduidig, zodat over de interpretatie ervan conflicten kunnen ontstaan.

Zeker bij complexe en specialistische opdrachten is niet alles van te voren uitgeschreven of uitgedacht. Valt het verschil van interpretatie binnen de marges dan is er geen probleem. Maar is de opdrachtgever erg ontevreden over de leverancier of komt de opdrachtgever zijn of haar betalingsverplichtingen niet na, dan kan er een conflict ontstaan. De ene partij stelt dan de andere in gebreke. Dit kan tot een gerechtelijke procedure leiden.

Schade

Een conflict bij contractbreuk kan veel schade opleveren. Niet alleen is er al geïnvesteerd in een opdracht die geen resultaat oplevert, ook de onderlinge relatie is beschadigd, wat soms weer gevolgen kan hebben voor het imago van het bedrijf. Een juridische procedure kan de kosten sterk doen oplopen en belemmert in sommige gevallen ook de uitvoering van andere projecten. Daarom is het in veel gevallen verstandig om eerst te proberen of je er ook door middel van mediation samen uit kan komen.

Business mediation

Business mediation is erg geschikt als twee partijen conflicterende belangen hebben. Soms is de situatie geëscaleerd en is de communicatie tussen de bedrijven ernstig verstoord. Een mediator is een onafhankelijke bemiddelaar die in zo'n geval de conflicterende partijen weer met elkaar in gesprek brengt.

Tijdens de mediation is er ruimte voor de onderliggende emoties en standpunten van de partijen. Vervolgens worden de belangen in kaart gebracht en wordt er gezocht naar een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is.

Meer over business mediation

Meer weten over business mediation bij contractbreuk? Bel 0182-331060 voor een vrijblijvend gesprek met een ervaren mediator.

Business mediation is ook geschikt voor conflicten bij bedrijfsovername, binnen een maatschap of  familiebedrijf en bij conflicten met de overheid.

“Praten begint met luisteren,,