All About Mediation is specialist video mediation. 100% veilig! Ontdek meer

Direct contact?

Laat u terugbellen

BEL MIJ TERUG

Bedankt voor uw reactie. We zullen spoedig contact met u opnemen.

Bel ons vandaag

Wij staan voor u klaar

0182-331060

Of stuur een email

En u hoort snel van ons

Conflictbemiddeling

Conflictbemiddeling is het optreden van een bemiddelaar (bijvoorbeeld een mediator) bij een conflict tussen twee of meerdere partijen. Bij een gebrek aan wederzijds vertrouwen kan een situatie snel escaleren. In conflictsituaties is de communicatie bovendien vaak verstoord, waardoor er geen rechtstreekse onderhandeling kan plaatsvinden. De bemiddelaar brengt de partijen met elkaar in gesprek en zo kan er aan een oplossing worden gewerkt.

Mediation en conflictbemiddeling

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. De mediator is een neutrale derde partij, die zich in tegenstelling tot andere vormen van conflictbemiddeling níet met de inhoud van het conflict bemoeit. De mediator biedt een formeel kader aan waarbinnen de partijen zelf tot een oplossing kunnen komen. De mediator heeft dus vooral een begeleidende rol.

Rol van de mediator

Voor een conflictbemiddeling, begint de mediator met het aanbrengen van een gespreksstructuur. Door ruimte te bieden aan verschillende perspectieven en alternatieve invalshoeken wordt de communicatie weer op gang gebracht.

De mediator zorgt er vervolgens voor dat alle partijen tijdens een conflictbemiddeling aan de beurt komen en dat de spreektijd eerlijk wordt verdeeld. Ook let de mediator erop dat alle relevante informatie op een overzichtelijke manier wordt geordend en besproken. Tijdens de mediation wordt de aandacht verschoven van de conflicterende standpunten en bijbehorende emoties, naar de onderliggende belangen van de partijen. Op basis hiervan wordt gezocht naar nieuwe, constructieve oplossingen voor het conflict.

Oplossing en voortgang van de mediation

Het doel van de mediation is het vinden van een aanvaardbare oplossing. Dat betekent dat alle partijen deze oplossing verkiezen boven een voortzetting van het conflict.

Om snel en efficiënt te kunnen werken wordt er aan het begin van de mediation een mediationovereenkomst opgesteld. Daarin staan de spelregels voor de mediation. De mediator houdt deze in de gaten en bewaakt daarmee de voortgang van het proces. De mediation wordt afgesloten met het tekenen van de vaststellingsovereenkomst.

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij de mediator de rol van neutrale, onpartijdige derde inneemt. De mediator lost het conflict niet op, maar schept een kader waarbinnen de partijen zelf tot een oplossing kunnen komen.

“Praten begint met luisteren,,