All About Mediation is specialist video mediation. 100% veilig! Ontdek meer

Direct contact?

Laat u terugbellen

BEL MIJ TERUG

Bedankt voor uw reactie. We zullen spoedig contact met u opnemen.

Bel ons vandaag

Wij staan voor u klaar

0182-331060

Of stuur een email

En u hoort snel van ons

Welke rol speelt mediation bij ontslag?

Er kunnen vele redenen zijn waarom ontslag wordt aangevraagd. In het gunstigste geval zijn werknemer en werkgever het volledig eens over het beëindigen van het dienstverband. In dat geval is er sprake van opzegging met wederzijds goedvinden.

Als ontslag juist het gevolg is van onenigheid of verstoorde verhoudingen tussen werkgever en werknemer kan het verstandig zijn om hulp van een onafhankelijke bemiddelaar in te schakelen. Niet in alle gevallen van conflict mag de werkgever de werknemer zomaar ontslaan. Mediation kan in veel gevallen een slepende ontslagprocedure voorkomen. Ook als je uiteindelijk toch besluit uit elkaar te gaan, kan exit mediation helpen om goede afspraken te maken. Ontslag op staande voet mag alleen in bijzondere gevallen.

Wanneer ontslag?

Een werkgever mag een werknemer niet zomaar ontslaan, daar moet hij of zij een goede reden voor hebben. De volgende redenen zijn in Nederland een geldige grond voor ontslag:

  • Bedrijfseconomische redenen: denk aan een reorganisatie, sluiting of verhuizing van (een deel van) het bedrijf.
  • De werknemer functioneert niet goed of is ongeschikt voor het werk. De werkgever moet dit meerdere keren aangeven, bij voorkeur in een beoordelings- of functioneringsgesprek. De werknemer moet vervolgens de tijd krijgen om het gedrag te verbeteren. Functioneert een werknemer niet goed wegens ziekte, dan mag hij of zij niet zomaar ontslagen worden. Lees hierover meer bij ontslag bij ziekte.
  • Bij een conflict tussen werknemer en werkgever waardoor de relatie onherstelbaar is beschadigd.
  • Als de werknemer ernstige gewetensbezwaren heeft tegen de uit te voeren werkzaamheden én de werkgever niet in staat is een andere functie of aangepaste werkzaamheden aan te bieden.
  • Bij langdurige arbeidsongeschiktheid (2 jaar of meer).
  • Bij onbehoorlijk gedrag, zoals fraude, discriminatie of intimidatie. Onder onbehoorlijk gedrag valt ook het schenden van de geheimhoudingsplicht of bijvoorbeeld dronken op het werk verschijnen.
  • Wederzijdse instemming: als beide partijen akkoord zijn, kan ook het ontslag worden aangevraagd.
  • Als de AOW-leeftijd is bereikt mag de werkgever de werknemer ook ontslaan.

Ontslagprocedure

Wil een werkgever een werknemer ontslaan? Dan moet hij of zij een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV Werkbedrijf. Deze controleert of het ontslag op geldige gronden plaatsvindt. Ontslag kan ook via de kantonrechter worden geregeld. In dat geval is er meestal een advocaat bij betrokken en staat de ontslagvergoeding centraal. Bij ontslag op staande voet gelden er andere regels: het ontslag gaat direct in en de procedure loopt niet via de kantonrechter of het UWV Werkbedrijf.

Ontslagrecht

Vanwege de economische crisis staat het ontslagrecht momenteel ter discussie. Het huidige kabinet is van plan het ontslagrecht te versoepelen om zo de arbeidsmarkt weer in beweging te krijgen. Eén van de voorstellen is om de ontslagvergoeding om te zetten in een budget waarmee de werknemer kan worden omgeschoold. Deze maatregel moet nog ter goedkeuring door het parlement, maar zou vanaf 1 januari 2016 kunnen ingaan.

Een ander plan is om alle ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid via het UWV Werkbedrijf te laten verlopen. Alle andere gevallen komen bij de kantonrechter terecht. Hierdoor wordt ongelijke behandeling voorkomen.

Mediation en ontslag

Ben je van plan ontslag te nemen? Of wil je juist een werknemer ontslaan? Met een mediator maak je betere afspraken. Een mediator is een onpartijdige bemiddelaar die ervoor zorgt dat het gesprek tussen werkgever en werknemer goed verloopt. Zo maak je geen overhaaste beslissingen. Bel voor meer informatie 0182-331060.

“Praten begint met luisteren,,