All About Mediation is specialist video mediation. 100% veilig! Ontdek meer

Direct contact?

Laat u terugbellen

BEL MIJ TERUG

Bedankt voor uw reactie. We zullen spoedig contact met u opnemen.

Bel ons vandaag

Wij staan voor u klaar

0182-331060

Of stuur een email

En u hoort snel van ons

Ontslag tijdens ziekte

Een werkgever mag een werknemer niet zomaar ontslaan wegens ziekte. De werknemer is hiertegen redelijk goed beschermd door de Nederlandse wet. Hoe zit dat precies?

Opzegverbod bij ziekte of arbeidsongeschiktheid

Het is bij wet verboden een arbeidsovereenkomst op te zeggen omdat de werknemer ziek of arbeidsongeschikt is geworden. Althans: gedurende de eerste twee jaar van zijn of haar ziekte of arbeidsongeschiktheid. Duurt de ziekte langer dan twee jaar, dan kan de werkgever een ontslagprocedure in gang zetten. Hiervoor is wel een ontslagvergunning nodig die kan worden aangevraagd bij het UWV Werkbedrijf.

Toch ontslag tijdens ziekte?
Kort gezegd is het dus verboden om een werknemer te ontslaan wegens ziekte. Dit neemt niet weg dat er enkele gevallen zijn waarin een werknemer toch ontslagen kan worden gedurende de periode dat hij of zij ziek is. Dit kan alleen als de ziekte niet de achterliggende reden is.

Arbeidsovereenkomst ontbinden

De werkgever kan de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Omdat er sprake is van ontbinding en niet van opzegging, geldt hier niet het opzegverbod. Echter, als er volgens de kantonrechter een direct verband bestaat tussen het verzoek tot ontbinding en de ziekte van de werknemer, zal hij of zij het verzoek niet inwilligen.

Mochten er duidelijke redenen zijn om de werknemer te ontslaan die onafhankelijk zijn van de ziekte van de werknemer – denk bijvoorbeeld aan een bedrijfsreorganisatie – dan zal de kantonrechter het verzoek wel accepteren.

Omstandigheden waarin de kantonrechter een uitzondering kan maken op het opzegverbod zijn:

  • Bij sluiting van (een deel van) de organisatie.
  • Als de werknemer weigert mee te werken na redelijke, op re-integratie gerichte aanwijzingen van de bedrijfsarts of werkgever.
  • Als de werknemer in staat is passende arbeid te verrichten, maar dit weigert.
  • Als de werknemer weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren of bijstellen van een plan van aanpak  voor zijn of haar re-integratie.

In deze gevallen kan een werkgever wel een ontslagvergunning aanvragen.

Geldt één van deze situaties ook voor jou? Dan is het wellicht een goed idee om een mediator in te schakelen. Met exit mediation zorg je ervoor dat je goede afspraken maakt over de volgende vragen: Wanneer gaat het ontslag in? En: heb je recht op ontslagvergoeding? Zo ga je op goede voet uit elkaar. Bel voor meer informatie 0182-331060.

“Praten begint met luisteren,,