All About Mediation is specialist video mediation. 100% veilig! Ontdek meer

Direct contact?

Laat u terugbellen

BEL MIJ TERUG

Bedankt voor uw reactie. We zullen spoedig contact met u opnemen.

Bel ons vandaag

Wij staan voor u klaar

0182-331060

Of stuur een email

En u hoort snel van ons

De scheidingsprocedure met een mediator

Regel je je scheiding via de mediator, dan bevat de procedure die doorlopen moet worden in elk geval de volgende vijf stappen:

  1. Mediation: afspraken maken
  2. Mediation: echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan opstellen
  3. Advocaat dient verzoekschrift in bij rechtbank
  4. Rechter spreekt de beschikking uit
  5. Inschrijven bij de Gemeentelijke Basisadministratie

Onder begeleiding van een mediator maken beide partijen afspraken over de verdeling van het huis en andere bezittingen en schulden. Ook de zorg voor eventuele kinderen komt aan bod. Deze afspraken worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan. Op basis hiervan kan een advocaat een gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek indienen. Als er geen verdere complicaties zijn (de voormalige echtelieden zijn  het over alles eens) spreekt de rechter binnen zes weken de echtscheiding uit. Als deze vervolgens ook is ingeschreven bij de Gemeentelijke Basisadministratie ben je officieel gescheiden.

De scheidingsprocedure zonder mediator

Een echtscheiding zonder een mediator ziet er als volgt uit:

  1. De advocaat van de ene partij dient een echtscheidingsverzoek in
  2. De andere partij wordt (via een eigen advocaat) in de gelegenheid gesteld verweer te voeren
  3. Tijdens een zitting kunnen beide partijen hun standpunten toelichten
  4. Rechter spreekt de beschikking uit
  5. Inschrijven bij de Gemeentelijke Basisadministratie

Een echtscheiding kan ook plaatsvinden als één van beide partijen via een advocaat een echtscheidingsverzoek indient bij de rechtbank. De andere partij kan hier vervolgens via zijn of haar eigen advocaat op reageren. Omdat de partijen geen gezamenlijke afspraken hebben gemaakt over bijvoorbeeld de verdeling van bezit en schuld of de zorg voor de kinderen, moeten de advocaten dit onderling uitvechten. Beide partijen zijn in dat geval uit op zoveel mogelijk winst voor zichzelf. Dit wordt ook wel een vechtscheiding genoemd en duurt vaak veel langer dan een scheiding waarbij mediation aan te pas komt.

Ook als partijen wel onderling afspraken hebben gemaakt, kan het voorkomen dat ze het over bepaalde onderwerpen niet eens worden. De rechter kan in zo'n geval een nevenschikking doen: hij of zij hakt in dat geval de knoop door over bijvoorbeeld de omgangsregeling.

Scheiden: kies voor mediation

De procedure die bij een scheiding doorlopen wordt is in grote mate afhankelijk van de methode die je kiest: laat je de zaak uitvechten door twee advocaten of neem je een mediator in de arm? Met een mediator houd je zelf de regie over de afspraken die worden gemaakt. Het contact tussen de voormalige echtelieden blijft vaak beter en er worden duurzamere afspraken gemaakt. Daarnaast is scheiden via de mediator ook nog eens stukken sneller en goedkoper.

“Praten begint met luisteren,,