All About Mediation is specialist video mediation. 100% veilig! Ontdek meer

Direct contact?

Laat u terugbellen

BEL MIJ TERUG

Bedankt voor uw reactie. We zullen spoedig contact met u opnemen.

Bel ons vandaag

Wij staan voor u klaar

0182-331060

Of stuur een email

En u hoort snel van ons

Mediation en de overheid

Sinds de opkomst van mediation in de jaren '90 heeft de overheid de verspreiding van mediation gestimuleerd. Mediation blijkt een effectieve vorm van conflictbemiddeling, daarom wordt het in steeds meer situaties toegepast.

Overheid stimuleert mediation

De overheid is sinds het prille begin een voorstander van mediation. Volgens de toenmalige minister van Justitie, Sorgdrager, kunnen duurzame relaties tussen partijen beter behouden worden als conflicten worden opgelost met mediation. Daarnaast zag zij in mediation een geschikt instrument om de werkdruk van de rechterlijke macht te verlichten.

De overheid heeft de verspreiding van mediation financieel ondersteund door het verstrekken van subsidies. Daarnaast heeft de overheid ook een faciliterende functie, doordat ze obstakels in de wetgeving wegneemt. Hierdoor wordt mediation in steeds meer gevallen een optie.

Mediation naast rechtspraak

Door de jaren heen kwam er steeds meer aandacht voor mediation in de juridische beroepsgroepen. In 1999 startte er landelijk experiment met doorverwijzing naar mediation bij gerechtelijke procedures. Naar aanleiding hiervan werd de 'bevordering van mediation' tot beleidsdoel gemaakt.

In 2005 werd een landelijke verwijzingsvoorziening opgezet. Daarnaast werd er ook subsidie vrijgemaakt vanuit het ministerie van Justitie om de landelijke invoering van mediation naast rechtspraak mogelijk te maken.

Onderzoek

Ook worden er door de overheid op kleine schaal experimenten gedaan om de effectiviteit van mediation in kaart te brengen. Eén van die experimenten is de 'Mediation Monitor 2005 – 2008', uitgevoerd door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Hieruit blijkt dat mediation steeds vaker wordt toegepast en dat meer dan de helft van de conflicten naar volle tevredenheid wordt opgelost.

De gegevens in dit artikel komen uit het WODC-rapport 'Mediation Monitor 2005 -2008' en uit het Research Memorandum 'Op maat beslecht (www.rechtspraak.nl).

“Praten begint met luisteren,,