All About Mediation is specialist video mediation. 100% veilig! Ontdek meer

Direct contact?

Laat u terugbellen

BEL MIJ TERUG

Bedankt voor uw reactie. We zullen spoedig contact met u opnemen.

Bel ons vandaag

Wij staan voor u klaar

0182-331060

Of stuur een email

En u hoort snel van ons

Narratieve mediation

Bij narratieve mediation wordt een conflict gezien als een botsing tussen verschillende constructies van de werkelijkheid. Dit is anders dan bij probleemoplossende mediation, waarbij een conflict in eerste instantie wordt gezien als een botsing tussen onderliggende belangen.

Bij narratieve mediation wordt veel aandacht besteed aan de verhalen die mensen vertellen. Door het vertellen van verhalen geven mensen immers betekenis aan de werkelijkheid. Er zijn verschillende verhalen mogelijk. Tijdens narratieve mediation worden de verhalen van de conflicterende partijen onderzocht en wordt er gezocht naar alternatieve verhalen voor het dominante conflictverhaal.

Oorsprong

De narratieve mediation methode is afkomstig uit Nieuw-Zeeland en gebaseerd op het boek Narrative Mediation: A New Approach to Conflict Resolution van John Winslade en Gerald Monk, dat in 2001 verscheen. De methode is gebaseerd op het sociaal constructivisme: een filosofische stroming die ervan uitgaat dat mensen de werkelijkheid waarin zij leven zelf vormgeven of ‘construeren’. Die werkelijkheid wordt gekleurd door persoonlijke ervaringen en door de cultuur waarin men leeft, en krijgt vorm in de regels en mentale modellen die mensen hanteren. Dit uit zich bijvoorbeeld in opvattingen over het gezinsleven of  ideeën over arbeidsrelaties.

Verhalen

Bij narratieve mediation krijgen beide partijen de kans hun verhaal te vertellen. Er wordt stilgestaan bij de wijze waarop zij dit doen: welke woorden kiezen ze? Welke ervaringen vertellen ze juist wel of niet? Wat is de vorm waarin het verhaal gegoten wordt? En welke rol geeft de verteller aan zichzelf en aan de tegenpartij?

In conflictsituaties is één versie van het verhaal dominant geworden, vaak is dit een verhaal waarin wantrouwen en onbegrip een grote rol spelen. Situaties en voorbeelden die dit verhaal ondersteunen worden naar voren gehaald, terwijl situaties die het verhaal tegenspreken juist worden onderbelicht.

Om het dominante conflictverhaal te kunnen herschrijven zoekt de mediator met de betrokkenen naar andere voorbeelden. Vaak zijn er ook ervaringen tussen beide partijen waarin het conflict geen rol speelde en waarin er wel wederzijds begrip was. Deze ervaringen kunnen de basis vormen voor een nieuw verhaal van samenwerking.

Verschillende soorten mediation

Narratieve mediation verschilt van probleemoplossende mediation en transformatieve mediation, door de grote nadruk op verhalen. Bij probleemoplossende mediation wordt vooral gekeken naar de onderliggende belangen die partijen hebben. Op basis hiervan wordt gezocht naar een concrete oplossing voor een concreet probleem. Bij transformatieve mediation ligt de nadruk op het herstellen van de relatie tussen beide partijen, door het stimuleren van erkenning en empowerment. Narratieve mediation daarentegen richt zich op het creëren van een nieuwe, conflictvrije werkelijkheid voor beide partijen. De methode kent naast de gewone mediationtechnieken een aantal specifieke technieken zoals ‘positioning’ en ‘deconstructie’.

Onze specialiteit: probleemoplossende mediation

Wij zijn gespecialiseerd in probleemoplossende mediation. Zowel zakelijke als relationele conflicten worden vanuit een oplossingsgerichte invalshoek benaderd. Wij bieden dan ook geen narratieve mediation aan.

“Praten begint met luisteren,,