All About Mediation is specialist video mediation. 100% veilig! Ontdek meer

Direct contact?

Laat u terugbellen

BEL MIJ TERUG

Bedankt voor uw reactie. We zullen spoedig contact met u opnemen.

Bel ons vandaag

Wij staan voor u klaar

0182-331060

Of stuur een email

En u hoort snel van ons

Probleemoplossende mediation

Probleemoplossende mediation is de meest voorkomende vorm van mediation. Het is ook de methode die onze NMI-gecertificeerde mediators in de meeste gevallen toepassen. Andere vormen van mediation zijn bijvoorbeeld: transformatieve mediation, narratieve mediation, forensische mediation en peer mediation.

Bij probleemoplossende mediation wordt een conflict in eerste instantie beschouwd als een probleem tussen de conflicterende partijen. Het probleem bestaat er vaak uit dat de partijen conflicterende standpunten hebben ingenomen. Hierdoor is de verhouding tussen beiden verslechterd en soms zelfs geëscaleerd. Hiermee samenhangend raakt de communicatie eveneens verstoord, waardoor het probleem blijft bestaan.

Herstellen van de communicatie

Communicatieherstel is een belangrijke voorwaarde om tot een oplossing te komen. Als de communicatie verstoord blijft zullen de partijen immers niet willen beginnen aan de onderhandeling. De mediator speelt hierin een belangrijke rol, door bijvoorbeeld zelf het goede voorbeeld te geven (beleefdheidsregels volgen, respectvol en aandachtig spreken en luisteren) en de regie over het gesprek te bewaken (spreektijd verdelen, toezien op respectvol taalgebruik). Ook past de mediator een aantal andere specifieke mediationtechnieken toe om de communicatie te herstellen.

Onderhandelen

Als de partijen eenmaal weer in gesprek zijn, kan de zoektocht naar een oplossing beginnen. Bij probleemoplossende mediation wordt hiervoor de Harvard-methode gebruikt. Er wordt gezamenlijk gekeken naar de behoeften en belangen van de verschillende partijen. Soms blijkt het dat de belangen van de partijen niet zover uit elkaar lagen als gedacht, of dat er gemeenschappelijke of verenigbare belangen zijn. Deze kunnen de basis vormen van een brainstormsessie over mogelijke oplossingen. Ook als de belangen niet direct verenigbaar lijken, kan het in kaart brengen ervan al genoeg ruimte en begrip kweken om te onderhandelen over een goed compromis.

De oplossing

Mediation is een vrijblijvend en informeel proces. Er kan dus in alle vrijheid gesproken worden over de voors en tegens van alle mogelijke oplossingen. Pas als er een oplossing is waar alle partijen zich in kunnen vinden, wordt deze vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst.

Onze mediators zijn gespecialiseerd in probleemoplossende mediation. Conflicten worden in eerste instantie beschouwd als een concreet probleem tussen beide partijen, waarvoor een oplossing moet worden gezocht. Dit gebeurt door de communicatie te herstellen en gezamenlijk over een uitweg na te denken.

 

“Praten begint met luisteren,,