All About Mediation is specialist video mediation. 100% veilig! Ontdek meer

Direct contact?

Laat u terugbellen

BEL MIJ TERUG

Bedankt voor uw reactie. We zullen spoedig contact met u opnemen.

Bel ons vandaag

Wij staan voor u klaar

0182-331060

Of stuur een email

En u hoort snel van ons

Transformatieve mediation

In tegenstelling tot probleemoplossende mediation is transformatieve mediation meer gericht op relatieherstel en minder op het vinden van een concrete oplossing. Bij transformatieve mediation is het doel: de aan het conflict ten grondslagliggende emoties op een andere wijze ruimte te geven. Hierdoor transformeert het conflict en wordt er op natuurlijke wijze een oplossing gevonden. Een vaststellingsovereenkomst is in dit geval meer een bijzaak van het mediationproces.

The promise of mediation

 De transformatieve mediation methode is gebaseerd op het in 1994 verschenen boek The Promise of Mediation van Baruch Bush en Joseph Folger. De begrippen ‘recognition’ (erkenning) en ‘empowerment’(de behoefte tot zelfontwikkeling en ontplooiing) staan hierin centraal.

Erkenning

Erkenning en empowerment worden gezien als twee basisbehoeften van de mens. Elk mens heeft het vermogen tot empathie. Dit betekent dat we begrip kunnen opbrengen voor emoties, ervaringen en behoeften van anderen. Ieder mens heeft ook de behoefte om zich te verbinden, dit kan worden gezien als het verlangen naar wederzijdse erkenning.

In conflictsituaties spelen vaak sterke emoties. Wanneer deze emoties door de andere partij erkend worden, zal het conflict afzwakken, waardoor er meer ruimte komt om na te denken over een gemeenschappelijke oplossing.

Empowerment

Daarnaast heeft ieder mens de behoefte om zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is het vermogen tot besluitvorming. In conflictsituaties wordt de besluitvorming vaak belemmerd. Wanneer heftige emoties door de tegenpartij worden erkend en daardoor afzwakken, wordt het weer mogelijk om goed overwogen besluiten te nemen. Dit wordt ook wel empowerment genoemd.

Transformatieve vs. Probleemoplossende mediation

Door in te spelen op deze natuurlijke behoeften, en situaties te creëren waarin daaraan voldaan kan worden, wordt bij transformatieve mediation de relatie tussen beide partijen hersteld. Het conflict zal dan op natuurlijke wijze eindigen. Het opstellen van een vaststellingsovereenkomst wordt dan ook beschouwd als bijzaak. Het belangrijkste doel van transformatieve mediation is het herstellen van de relatie tussen de beide partijen.

Bij probleemoplossende mediation wordt het conflict juist gezien als een concreet probleem, waar een oplossing voor moet worden gevonden. Tijdens het mediationproces wordt vooral gefocust op de verschillende belangen van de partijen. Op basis hiervan wordt onderhandeld over een oplossing. De opstelling van een vaststellingsovereenkomst waar alle partijen zich in kunnen vinden, vormt een belangrijk onderdeel van de mediation.

Onze specialiteit: probleemoplossende mediation

All About Mediation is gespecialiseerd in probleemoplossende mediation. Zowel zakelijke als relationele conflicten worden vanuit een oplossingsgerichte invalshoek benaderd. Wij weten echter ook hoe belangrijk het kan zijn om de relatie tussen partijen te herstellen, om middels die manier het conflict op te lossen. Wij bieden naast probleemoplossende mediation dus zeker ook transformatieve mediation aan.

“Praten begint met luisteren,,