Direct contact?

Laat u terugbellen

BEL MIJ TERUG

Bedankt voor uw reactie. We zullen spoedig contact met u opnemen.

Bel ons vandaag

Wij staan voor u klaar

0182-331060

Of stuur een email

En u hoort snel van ons

Wat gebeurt er met het pensioen bij scheiding?

Je besluit te gaan scheiden: dit kan grote gevolgen hebben voor je pensioen. Volgens de wet hebben beide partners recht op de helft van het ouderdomspensioen, maar je mag hier ook van afwijken. Wil je goed inzicht hebben in het bedrag waar je later recht op hebt, dan is het belangrijk om tijdens de scheiding goede afspraken te maken. Een mediator kan je hierbij helpen. Besluit je je scheiding via een mediator te regelen, dan komt de pensioenverdeling vanzelfsprekend aan bod.

Wet verevening pensioensrechten

Volgens de Wet verevening Pensioenrechten bij Scheiding (WvPS) hebben beide partners recht op de helft van het ouderdomspensioen. Dit geldt voor het pensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. De partners zijn echter niet verplicht tot een gelijke verdeling en kunnen hiervan afwijken. Daarover moeten zij zelf afspraken maken

Ouderdomspensioen en partnerpensioen

Het ouderdomspensioen blijft op naam staan van degene die het heeft opgebouwd. In een huwelijk kan het zo zijn dat beide partners ouderdomspensioen opbouwen, of dat slechts één van de partners dit doet. In beide gevallen hebben de partners bij een scheiding recht op een gelijke verdeling van het ouderdomspensioen.

In sommige pensioenregelingen wordt een deel van het pensioen apart gezet voor de partner, dit heet 'bijzonder partnerpensioen'. Het partnerpensioen is geheel voor de partner en blijft worden uitgekeerd, ook als degene die het pensioen heeft opgebouwd komt te overlijden. Is het pensioen op 'risicobasis verzekerd', dan vervalt het pensioen bij het overlijden van degene die het pensioen heeft opgebouwd.

Verdeling van het pensioen

Als beide partijen ongeveer evenveel ouderdomspensioen hebben opgebouwd, zien zij vaak af van een gelijke verdeling. Beide partners behouden dan het door henzelf opgebouwde pensioen. Ook is het mogelijk een alternatieve verdeling toe te passen, bijvoorbeeld 40% voor de ene partner en 60% voor de ander.

Informeer het Pensioenfonds

Als je gaat scheiden is het van belang het pensioenfonds hier tijdig over in te lichten. Dit kan door binnen twee jaar na de scheiding het standaardformulier op te sturen. Als de pensioendatum wordt bereikt, zal het pensioenfonds beide delen apart aan beide ex-partners gaan uitkeren. Licht je het pensioenfonds niet op tijd in, dan behoud je het recht op de helft van het ouderdomspensioen, maar ben je van je ex-partner afhankelijk voor de uitbetaling hiervan.

“Praten begint met luisteren,,