Direct contact?

Laat u terugbellen

BEL MIJ TERUG

Bedankt voor uw reactie. We zullen spoedig contact met u opnemen.

Bel ons vandaag

Wij staan voor u klaar

0182-331060

Of stuur een email

En u hoort snel van ons

Alimentatieberekening

De hoogte van de kinderalimentatie en partneralimentatie is afhankelijk van een groot aantal factoren. Om een goed inzicht te krijgen is het van belang snel een deskundige alimentatieberekening te laten uitvoeren door een specialist. Een mediator kan een alimentatieberekening uitvoeren. De methode die hiervoor wordt gebruikt is dezelfde als die van de rechter.

Gegevens

Een mediator kan desgewenst op korte termijn een professionele alimentatieberekening uitvoeren. Wil je dit door de mediator laten doen, dan is het van belang de volgende gegevens compleet aan te leveren, inclusief kopieën van de bijbehorende bewijsstukken:

 1. Identiteitsgegevens (Kopie ID beide partners)
 2. Naam en geboortedata van de kinderen
 3. Gegevens over de kosten van de kinderen:
  • De te verwachten zorg- of omgangsregeling
  • Bijzondere kosten (bijv. opvang)
  • Eventuele ontvangsten (bijv. kindertoeslag)
 4. Gegevens nieuwe financiële situatie
  • nieuwe gezinssituatie (eventuele nieuwe partners en/of kinderen)
  • informatie over het vermogen van beide partijen (saldo bankrekeningen, lijfrente, spaarplannen, beleggingen, verzekeringen, kapitaalverzekeringen)
  • informatie over het inkomen van beide partijen (loonspecificatie laatste drie maanden bij loondienst, eventuele bonusaanspraken of dertiende maand, uitkeringen)
  • Informatie over huidige woonlasten (gespecificeerd voor beide partijen, WOZ-waarde, hypotheekgegevens)
  • De te verwachten woonlasten na scheiding
  • Eventuele huurtoeslag
  • Eventuele buitengewone lasten of scholingskosten
  • Ziektekostenpremies beide partijen
 5. Eventuele eerdere alimentatieverplichtingen
 6. Overige omstandigheden en kosten die van invloed kunnen zijn

Hoe lang betaal je alimentatie?

De ex-partners zijn vrij om zelf afspraken te maken over de alimentatietermijn. De maximale wettelijke duur van partneralimentatie is 12 jaar. Dit geldt alleen voor huwelijken, voor een geregistreerd partnerschap is geen termijn vastgesteld. Heeft het huwelijk minder dan vijf jaar geduurd en zijn er geen kinderen, dan geldt de alimentatieplicht net zolang als het huwelijk geduurd heeft.

Kinderalimentatie is verplicht totdat het kind 21 jaar wordt. Als het kind tussen de 18 en 21 jaar is, kan de hoogte van de alimentatie worden aangepast. Hierbij wordt vooral gekeken naar de economische zelfstandigheid van het kind.

De alimentatieberekening wordt vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Een goede alimentatieberekening draagt in het algemeen bij aan een betere verstandhouding tussen de partners. Dit is vooral van belang als er kinderen in het spel zijn.

Alimentatie beëindigen of wijzigen

Als de ex-partners het eens zijn over de beëindiging van de alimentatie kunnen zij dit schriftelijk regelen via een advocaat of notaris. Wil je de alimentatie eenzijdig opzeggen of wijzigen, dan moet dit via de rechter. Je hebt dan een advocaat nodig om een verzoekschrift met motivatie in te dienen.

De alimentatie eindigt bij:

 • Het overlijden van één van de partners
 • Als de minder draagkrachtige partner hertrouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen
 • Als de afgesproken alimentatietermijn is verstreken

Als de alimentatie afloopt kan deze eventueel verlengd worden, mits de rechter oordeelt dat beëindiging zeer onredelijk is. Hiervoor moet binnen drie maanden na afloop van de regeling een verzoekschrift voor worden ingediend bij de rechtbank.

“Praten begint met luisteren,,