Direct contact?

Laat u terugbellen

BEL MIJ TERUG

Bedankt voor uw reactie. We zullen spoedig contact met u opnemen.

Bel ons vandaag

Wij staan voor u klaar

0182-331060

Of stuur een email

En u hoort snel van ons

Kinderalimentatie en partneralimentatie

Mensen die trouwen of een geregistreerd partnerschap afsluiten, hebben wettelijk gezien een onderhoudsplicht ten opzichte van elkaar. Bij een scheiding blijft deze onderhoudsplicht gelden. In het beginsel is alimentatie bij scheiding dus verplicht. Er wordt echter uitgebreid naar de financiële situatie van beide partners gekeken voordat de hoogte van de kinderalimentatie en partneralimentatie wordt vastgesteld.

Alimentatie

Alimentatie is een bijdrage in de kosten van het levensonderhoud die de meer draagkrachtige ex-partner betaalt aan de minder draagkrachtige ex-partner. Alimentatie moet verplicht worden vastgesteld bij de beëindiging van:

  • Een huwelijk
  • Een geregistreerd partnerschap
  • Een relatie met gemeenschappelijke kinderen

Hoeveel alimentatie moet betaald worden?

De hoogte van de alimentatie wordt bepaald op basis van een zorgvuldige alimentatieberekening. Deze kan door een specialist worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door één van onze ervaren mediators. Bij alimentatieberekening lees je hier meer over.

Niet in alle gevallen zal tot alimentatie worden besloten. Als beide partners ongeveer gelijke inkomsten en lasten hebben, zal er in de meeste gevallen van af worden gezien. Ook kan het zijn dat er geen draagkracht bestaat om alimentatie te betalen.

Partneralimentatie

Het uitgangspunt van partneralimentatie is dat beide partners na aftrek van de vaste lasten ongeveer evenveel te besteden hebben. Er wordt gekeken naar

  • De financiële behoefte van de minder draagkrachtige partner: welk bedrag is nodig om de levensstandaard van het gezin voort te zetten?
  • De verdiencapaciteit van de minder draagkrachtige partner: heeft de partner eigen inkomsten of de mogelijkheid om deze op korte termijn te verwerven?
  • De draagkracht van de meer draagkrachtige partner.

Tijdens een mediation kan worden besproken of er alimentatie moet worden betaald en zo ja: hoeveel. De mediator kan vervolgens een passende alimentatieberekening uitvoeren. De mediator gebruikt hiervoor dezelfde methode als een rechter. De partners kunnen ook onderling een bedrag afspreken. De rechter zal vervolgens toetsen of dit redelijk is en het zo nodig aanpassen in een beschikking.

Kinderalimentatie

Het uitgangspunt van kinderalimentatie is dat het kind er zo min mogelijk op achteruit gaat vergeleken met de oude situatie. Als er meerdere kinderen zijn wordt de alimentatie per kind vastgesteld. Om de hoogte van de kinderalimentatie te berekenen wordt gekeken naar:

  • Het gezinsinkomen
  • De kosten en behoeften van het kind
  • De draagkracht van de alimentatieplichtige
  • De verdeling van de zorg in het ouderschapsplan

Als de zorg redelijk gelijk verdeeld is, zal de kinderalimentatie vanzelfsprekend lager uitvallen. Als er te weinig draagkracht is om zowel partneralimentatie als kinderalimentatie te betalen, gaat de kinderalimentatie altijd voor.

Ook bij kinderalimentatie kunnen ouders zelf onderling een bedrag afspreken. Dit moet vervolgens door de rechter getoetst worden en kan eventueel worden aangepast in een beschikking.

“Praten begint met luisteren,,