All About Mediation is specialist video mediation. 100% veilig! Ontdek meer

Direct contact?

Laat u terugbellen

BEL MIJ TERUG

Bedankt voor uw reactie. We zullen spoedig contact met u opnemen.

Bel ons vandaag

Wij staan voor u klaar

0182-331060

Of stuur een email

En u hoort snel van ons

Scheiding van tafel en bed

Vroeger verplichtte het aangaan van een huwelijk je tot samenleven met je partner. Tegenwoordig is dat niet meer zo en daarom is de mogelijkheid om van tafel en bed te scheiden grotendeels in onbruik geraakt. Toch kan je, als je dat wilt, er nog steeds ervoor kiezen om niet officieel te scheiden, maar alleen van tafel en bed.

Als je van tafel en bed scheidt, blijf je officieel met elkaar getrouwd, maar spreek je af om niet langer met elkaar in één huis te wonen. Net als bij een officiële scheiding gaat dit volgens een gerechtelijke procedure en maak je afspraken over de praktische kanten van de scheiding, zoals:

OuderschapsplanVerdeling huis en inboedelVerdeling vermogen en schuldenPartner- en kinderalimentatiePensioensverevening

Waarom kiezen voor een scheiding van tafel en bed?

Vroeger besloten veel mensen om geloofsredenen niet te scheiden. Als zij toch uit elkaar wilden gaan, bood de optie scheiden van tafel en bed uitkomst. De partners blijven volgens de wet getrouwd, maar leiden hun levens apart van elkaar.

Scheiden van tafel en bed op grond van geloofsovertuiging komt nog steeds voor. Ook zijn er mensen die voor deze optie kiezen vanwege financiële redenen, of bijvoorbeeld omdat de gezondheidstoestand van één van beide partners daarom vraagt.

Wachtstand

Ook stellen die een tijdelijke pauze willen inlassen in hun huwelijk kiezen soms voor scheiding van tafel en bed. Binnen een termijn van drie jaar is het mogelijk een scheiding van tafel en bed om te zetten in een formele scheiding. Mocht er echter een verzoening tussen de partners hebben plaatsgevonden, dan kan de rechter ook verzocht worden het huwelijk weer in de oorspronkelijke staat te herstellen.

Juridische status

Een scheiding van tafel en bed moet net als een gewone echtscheiding door de advocaat worden aangevraagd bij de rechtbank. Als de rechter oordeelt dat de relatie 'duurzaam ontwricht' is, zal hij of zij de scheiding van tafel en bed uitspreken. Deze moet vervolgens ook worden doorgevoerd in de gemeentelijke basisadministratie. Bij een scheiding van tafel en bed blijven de echtelieden getrouwd. Zij kunnen daarom niet met iemand anders hertrouwen.

Rechten en plichten ingeperkt

Bij een scheiding van tafel en bed worden de rechten en plichten van normaal huwelijk ingeperkt.  Wil je scheiden van tafel en bed? Dan is het verstandig om de huwelijksgemeenschap om te laten zetten in huwelijkse voorwaarden. Daarmee komt bijvoorbeeld de aansprakelijkheid voor het financieel handelen van de huwelijkspartner te vervallen.

Convenant

Net als bij een gewone echtscheiding worden afspraken over praktische zaken vastgelegd in een convenant. Een mediator kan je helpen bij het opstellen hiervan.

Scheiding van tafel en bed hoeft niet definitief te zijn

Een scheiding van tafel en bed is niet aan een bepaalde tijdslimiet gebonden. Wel is het zo dat je binnen drie jaar de scheiding van tafel en bed eenzijdig kan laten omzetten in een formele scheiding. Andersom kan ook: besluit je dat je toch weer samen verder wilt? Dan kan je de rechter verzoeken het huwelijk weer in de oorspronkelijke staat te herstellen.

Meer weten?

Neem contact op met één van onze ervaren mediators voor een advies over scheiding van tafel en bed. Bel 0182-331060.

“Praten begint met luisteren,,