All About Mediation is specialist video mediation. 100% veilig! Ontdek meer

Direct contact?

Laat u terugbellen

BEL MIJ TERUG

Bedankt voor uw reactie. We zullen spoedig contact met u opnemen.

Bel ons vandaag

Wij staan voor u klaar

0182-331060

Of stuur een email

En u hoort snel van ons

De kantonrechtersformule voor ontslagvergoeding

Onder bepaalde omstandigheden kan er bij ontslag een vergoeding worden toegekend in plaats van gederfd of te derven loon. Dit heet een ontslagvergoeding, afkoopsom, oprotpremie of gouden handdruk. De ontslagvergoeding komt tot stand op basis van de zogenaamde kantonrechtersformule. Ook als de ontslagvergoeding niet via de rechter wordt geregeld vormt de kantonrechtersformule een goede basis om tot een redelijk bedrag te komen.

Een ontslagvergoeding kan aan een werknemer worden toegekend om de nadelige gevolgen van het ontslag te verzachten. De werknemer wordt namelijk tijdelijk werkloos of moet zich met een minder goed betaalde baan tevreden stellen. Soms is een ontslagvergoeding ook bedoeld om pensioenschade te verzachten.

Een ontslagvergoeding komt meestal tot stand in goed overleg tussen werknemer en werkgever. Een mediator kan helpen om tot een akkoord te komen. Lukt het niet om er samen uit te komen? Dan kan je ook naar de rechter stappen. De rechter maakt gebruik van de kantonrechtersformule om tot een redelijk bedrag voor de ontslagvergoeding te komen. Ook als je niet naar de rechter stapt, vormt deze een goede basis voor de onderhandeling.

De kantonrechtersformule

De kantonrechtersformule is als volgt: A x B x C, waarbij:

A = het gewogen aantal dienstjaren

B =  het bruto maandsalaris

C = de correctiefactor

 

A: Het gewogen aantal dienstjaren

De hoogte van de ontslagvergoeding is gebaseerd op grofweg 1 maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Het aantal dienstjaren wordt hierbij gewogen. Dat betekent dat dienstjaren voor het 40e levensjaar minder zwaar meetellen dan dienstjaren na het 40e levensjaar. De volgende wegingsfactor wordt in acht genomen:

Tot 35 jaar: 0,5

35 – 45 jaar: 1

45 – 55 jaar: 1,5

Vanaf 55e jaar: 2

 

B: Het bruto maandsalaris

Het bedrag dat de werknemer bruto per maand ontvangt. Dit wordt meestal berekend door het bruto jaarbedrag door 12 te delen. Eventuele onkostenvergoedingen, bonussen en extra’s zoals een auto van de zaak tellen hierbij niet mee.

C: De correctiefactor

De correctiefactor maakt het mogelijk om van het standaardbedrag af te wijken. Deze wordt vooral toegepast in geval van verwijtbaarheid van medewerker of werkgever. Als het ontslag bijvoorbeeld zeer verwijtbaar is aan het adres van de werknemer, dan kan een correctiefactor tussen de 0 en 0,5 worden toegepast. Omgekeerd kan ook: is de werkgever verwijtbaar dan kan de correctiefactor boven de 1 liggen. Is er geen sprake van enige verwijtbaarheid dan ligt de correctiefactor doorgaans op 1.

Veranderingen in het ontslagrecht

Vanwege de economische crisis werkt het kabinet momenteel aan een vereenvoudiging van het ontslagrecht. Het doel hiervan is de arbeidsmarkt meer in beweging te krijgen. Eén van de plannen, die nog ter goedkeuring aan het parlement moeten worden voorgelegd, is het omzetten van de ontslagvergoeding naar een budget waarmee de werknemer kan worden omgeschoold. Deze maatregel zou vanaf 1 januari 2016 kunnen ingaan.

“Praten begint met luisteren,,